Кандидат педагогічних наук (13.00.02), доцент
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Кафедра англійської філології