Координатор західноукраїнського відділення асоціації

Кандидат педагогічних наук (13.00.02), асистент

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови