Aviation English Test Development

Olena Petrashchuk

Test of English for Aviation Personnel to Meet ICAO Language Proficiency Requirements

Olena Petrashchuk

Сучасні підходи до контролю та оцінювання іншомовної міжкультурної компетентності.

О.Г. Квасова

Розробка тестових завдань для розвитку і контролю умінь англомовного аудіювання у вищому навчальному закладі.

О.Г. Квасова

Контроль и оценка в профессионально ориентированном курсе английского языкао(магистратура, языковой факультет).

О.Г. Квасова

Тестова перевірка рівня сформованості англомовної компетентності у читанні у майбутніх філологів

О.Г. Квасова

The assessment competence of university foreign language teachers: A Ukrainian perspective.

Olga Kvasova and Tamara Kavytska

Системний підхід до тестування рівня сформованості компетенції майбутніх учителів у говорінні

О.О. Українська

Модульний контроль говоріння cтудентів мовних спеціальностей

О.О. Українська