Handbook of Assessment for Language Teachers (TALE)

Workshop Pr. A. Green

Plenary Dr. D, Lam

Workshop Dr. D. Lam

Plenary  Dr. N. Khabbazbashi

Workshop D. N. Khabbazbashi

Language testing: known and unknown

О.Г. Квасова, Л.В. Гнаповська

Як готувати учнів до тестування умінь рецептивних видів мовлення

О.Г. Квасова, Л.В. Гнаповська

Розробка тестових завдань для розвитку і контролю умінь англомовного аудіювання у вищому навчальному закладі

О.Г. Квасова

Тестова перевірка рівня сформованості англомовної компетентності у читанні у майбутніх філологів

О.Г. Квасова