27 листопада 2019 року на базі ДонНУ імені Василя Стуса у тісній співпраці з професійним об’єднанням викладачів англійської мови ЗВО України UALTA (Ukrainian Association for Language Testing and Assessment, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка) та за організаційної підтримки кафедри ІМПС ФІМ було проведено серію воркшопів з проблем оцінювання писемного мовлення студентів (“Promoting Accurate Assessment of Writing”; “Source-based Writing: Challenges and Opportunities of Testing and Assessment”). Тренери Тамара Кавицька, Вікторія Осідак та Ольга Драгінда (КНУ імені Тараса Шевченка) презентували учасникам актуальні навчальні матеріали із зазначеної проблематики і вдало організували динамічну та ефективну групову роботу для виконання практичних завдань у межах програми воркшопів. Від ФІМ ДонНУ імені Василя Стуса у заході взяли участь доценти кафедри іноземних мов професійного спрямування В.І.Калініченко, Н.Ю.Іщук, О.Ю.Корж, Л.В.Романюк, старший викладач О.О.Одінцова, асистенти кафедри О.В.Зубенко та Н.А. Маславчук, а також доценти кафедри теорії та практики перекладу В.А.Драбовська та Я.В. Григошкіна. До роботи в межах програми воркшопів долучилися також колеги з інших ЗВО України – Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,Тернопільського національного економічного університету, Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова. Всі учасники за підсумками заходу отримали сертифікати. Попереду – виконання домашніх завдань за матеріалами воркшопів.