Cемінар зі сприяння справедливому оцінюванню на кафедрі англійської мови

22 вересня 2016 року викладачі кафедри англійської мови Харківського Національного Університету імені В.Н. Каразіна, а саме завідуюча кафедри Ольга Полоцька, доцент ІринаТкаля, доцент Ганна Гусєва, доцент Наталія Ступницька, та старший викладач Ольга Матвійчук  провели науково-методичний семінар «Справедливе  какие подойдутоцінювання у ВНЗ» для викладачів кафедри англійської мови. Метою семінару було поширення актуальної інформації щодо норм та сучасних тенденцій з мовного тестування, отриманої під час відвідування семінару, що проводився у Києві Національним університетом імені Тараса Шевченко, Європейською асоціацією з мовного тестування та оцінювання і Всеукраїнською асоціацією з мовного тестування та оцінювання. Під час семінару відбулася дискусія, обмін думками.

Для нашого університету цей досвід є надзвичайно корисним з огляду на необхідність упровадження інноваційних технологій у процес мовного оцінювання.

imag1305imag1297imag1302

11 листопада 2016 р., 13.00-15.00.  було проведено науково-практичний семінар з контролю та оцінювання умінь усного мовлення студентів-філологів. Семінар був організований Всеукраїнською асоціацією з мовного тестування та оцінювання спільно із кафедрою методики викладання української та іноземних мов і літератур Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У семінарі також взяли участь викладачи Київського лінгвістичного університету.

Доповідачем на семінарі була к.пед.н., доц. Українська О.О., Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди. На семінарі були розглянуті такі питання:

Визначення об’єктів контролю умінь усного мовлення згідно із програмами кафедр. Структура завдань для контролю говоріння. Функції інструкцій до завдань, вербальні та невербальні складові інструкцій. Класифікація завдань для оцінювання умінь монологічного та діалогічного мовлення. Вимоги до укладання шкал оцінювання, огляд деяких критеріїв оцінювання. Аналіз та модифікація завдань, розроблених викладачами.

Презентація “Testing Speaking at Ukrainian Universities”

img_8986 14922238_1261137190596301_5516885474754397707_n1 14992079_1261138217262865_446945746518803896_n1 15036526_1261137603929593_5266188848798649511_n1 img_8985

17 листопада 2016 року на кафедрі методики навчання іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського відбувся методичний семінар на тему: «Сучасні тенденції в мовному тестуванні і оцінюванні». Доповідь була представлена кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри Дмітренко Наталею, яка є членом Всеукраїнської асоціації з мовного тестування і оцінювання і 10-13 вересня 2016 р. приймала участь у науково-методичного семінару «Запровадження якісного оцінювання до університетської іншомовної освіти» в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладачам кафедри були представлені матеріали щодо відвіданого науково-методичного семінару в Києві, а також обговорена низка методичних питань, серед яких: правила укладання різних видів мовних тестів, критерії оцінювання мовленнєвих вмінь та інші.

Проведений семінар викликав зацікавленість викладачів кафедри, а отриманий досвід сприяв підвищенню їх методичної підготовки в галузі мовного тестування і оцінювання.

p1090430p1090450p1090463p1090481p1090491

Відповідно до плану роботи кафедри фонетики і граматики англійської мови ННІ іноземних мов Черкаського національного університету 24 листопада 2016 року о 13.00 відбувся науково-практичний семінар на тему «Основи якісного тестування». Семінар проведено в рамках програми Всеукраїнської асоціації з мовного тестування та оцінювання. У семінарі взяли участь викладачі кафедри фонетики і граматики англійської мови.

Мета семінару: поділитися досвідом у сфері тестування й оцінювання, розширити знання викладачів й удосконалити їхні вміння у тестуванні студентів.

Доповідачі семінару: к. п. н., доц. Рудакова Л. П., ст. в. Петрова О. Б., ст. в. Дубчак І. П., в. Афанасьєва О.С., члени Всеукраїнської асоціації з мовного тестування і оцінювання,  учасники науково-методичного семінару «Запровадження якісного оцінювання до університетської іншомовної освіти» (Інститут післядипломної освіти Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 10-13 вересня 2016 р.).

Учасники семінару: доц. Кравченко Т. М., Рудакова Л. П., ст. в. Дубчак І. П., ст. в. Аліфанова С. А., ст. в. Петрова О. Б., ст. в. Разан А. П., ст. в. Щур С. М., в. Афанасьєва О. С., в. Калько О. М., в. Калько Я. М., в. Бунь Т. М.

dsc_1850 dsc_1818 dsc_1807 dsc_1803

28 грудня відбувся науково-практичний семінар на тему: “Understanding Assessment” для викладачів факультету іноземних мов Тернопільського Національного Педагогічного Університету імені Володимира Гнатюка.

Викладачі кафедри практики англійської мови та методики її викладання проф. Задорожна І. П., доц. Бабій Л. Б., Дацків О. П., Олійник І. Д. Нацюк М. Б.,Серняк О. М., волонтер Корпусу Миру Ф. Квом виступили із цікавими і змістовними презентаціями, у яких розглянули сучасні підходи до оцінювання рівня сформованості мовленнєвих компетентностей у методиці навчання іноземних мов. Доповідачі, що брали участь у науково-практичному семінарі Всеукраїнської асоціації з мовного тестування та оцінювання (ВУАМТО), проведеного за фінансової підтримки EALTA у Києві 10-14 вересня 2016, поділилися знаннями, отриманими протягом чотирьох днів його роботи, а також представили власний досвід упровадження новітніх форм оцінювання у практику викладання.

20161228_150136 IMG_0159 IMG_0165 IMG_0175 IMG_0176 IMG_0183

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.