Оцінювання вмінь читання: з досвіду пілотування тестових завдань у межах проекту незалежного тестування з іноземних мов

О.Г. Квасова, Л.В. Гнаповська

Національний тест з іноземної мови: ознаки і перспективи розробки

О.Г. Квасова, Л.В. Гнаповська

Як готувати учнів до тестування умінь рецептивних видів мовлення

О.Г. Квасова, Л.В. Гнаповська

Сучасні підходи до контролю та оцінювання іншомовної міжкультурної компетентності

О.Г. Квасова

Контроль и оценка в профессионально ориентированном курсе английского языка (магистратура, языковой факультет)

О.Г. Квасова

Визначення критеріїв оцінювання рівня сформованості англомовної граматичної компетенції

В.В. Осідак

Специфікації тесту з граматики іноземної мови

В.В. Осідак