Language testing: known and unknown

О.Г. Квасова, Л.В. Гнаповська

Як готувати учнів до тестування умінь рецептивних видів мовлення

О.Г. Квасова, Л.В. Гнаповська

Розробка тестових завдань для розвитку і контролю умінь англомовного аудіювання у вищому навчальному закладі

О.Г. Квасова

Тестова перевірка рівня сформованості англомовної компетентності у читанні у майбутніх філологів

О.Г. Квасова