Ольга Геннадіївна Квасова

Президент

Кандидат педагогічних наук (13.00.02), доцент Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Кафедра методики викладання української та іноземних мов і літератур

Марія Леонідівна Писанко

Віце-президент

Кандидат  педагогічних наук, доцент
Київський національний лінгвістичний університет
Кафедра методики викладання іноземних мов й комунікаційно-інформаційних технологій

Яна Володимирівна Довгополова

Віце-президент

Кандидат педагогічних наук (13.00.05), доцент Харківський національний університет імені В.М. Каразіна Кафедра методики та практики викладання іноземної мови

Тамара Іванівна Кавицька

Скарбник

Кандидат педагогічних наук (13.00.02), асистент Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Кафедра методики викладання української та іноземних мов і літератур

Олена Мартиненко

Секретар

Студентка 4го курсу Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Cпеціальність «Українська мова та література, іноземна мова»


Експерти


Регіональні координатори

Мар’яна Богданівна Нацюк

Координатор західноукраїнського відділення асоціації

Кандидат педагогічних наук (13.00.02), асистент Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови

Людмила Пилипівна Рудакова

 Координатор цетральноукраїнського відділення асоціації

Кандидат педагогічних наук (13.00.02), доцент
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького
Навчально-науковий інститут іноземних мов

Олександр Георгійович Томчаковський

Координатор південноукраїнського відділення асоціації

Кандидат філологічних наук (10.02.04), доцент Одеський національний університет імені І.І.Мєчнікова Кафедра лексикології та стилістики англійської мови

Ирина Анатольевна Ткаля

Координатор східноукраїнського відділення асоціації

кандидат филологических наук, доцент Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Кафедра английского языка